• English
 • 01
 • 00
 • 04
 • 00
 • 03
 • b02
 • 06
 • IMG_6410-1
 • 02
 • 03
 • 04
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
Video
Trénujeme

Prachatice:

po 17:30 - 19:00
st  17:30 - 19:00

pá  17:00 - 19:00

Vimperk:

čt  17:00 - 18:30

Contact us for more information.


Podporují nás:se spolupodílí na financování činnosti našeho oddílu.
Z finančních prostředků Jihočeského kraje je hrazeno startovné a cestovné na ME, MS, MČR, NP.


Facebook
REFERENCE:
Už dlouho nás něco tak obrovský nebavilo. Konečně máme něco, co můžeme dělat společně a hlavně v partě super lidí. Na každý trénink se neskutečně těšíme a ten pocit pak....k nezaplacení. Takže velké díky trenérům. Zuzka, Petr a Patrik

Klub

Předsednictvo klubu

David Havlík – předseda klubu, statutární zástupce
Dušan Říha – místopředseda
Martin Louda – hospodář

Kontrolní komise

Zuzana Adamová – předseda kontrolní komise
Petr Adam – člen kontrolní komise

Činnost klubu

Činnost oddílu je zaměřena na výuku shotokan karate a všech forem JKA karatedo. Chod oddílu zajišťují kvalifikovaní instruktoři. Oddíl je rozdělen  do pěti sekcí:
Budo přípravka
je zaměřena  na pohybové aktivity mládeže ve věku od 7 do 14 let, hlavním cílem je všestranná příprava jedince pro výuku shotokan karate a karate JKA.
Nábor začátečníků
je určen pro zájemce o výuku karatedo ve věku od 14 do 20 let. Do náboru jsou také vybíráni nejúspěšnější cvičenci Budo přípravky. Nábor je zakončen zkouškou na technický stupeň shotokan karate či JKA karatedo a cvičenci přechází do základního oddílu klubu.
Základní oddíl
je zaměřen hlavně na sportovní formy shotokan karate a JKA karatedo, trénink je zaměřen na jednotlivé technické stupně. Všichni členové mají možnost ověřit si své schopnosti a dovednosti v soutěžích pořádaných pod hlavičkou Jihočeského svazu JKA karate.
Závodní oddíl
shotokan karate a JKA karatedo je zaměřen na výchovu a výcvik závodníků. Jedinci jsou vybíráni ze základního oddílu podle svých tréninkových a sportovních výsledků a reprezentují klub na národních a mezinárodních turnajích a soutěžích.
Karate pro život
cvičení je určeno hlavně zájemcům o výuku karatedo starším 20 let. Cílem cvičení je zlepšení fyzické i psychické kondice: zlepšení flexibility těla (cílený strečink za účelem prevence bolesti zad), osvojení si základních principů sebeobrany, chování v nestandartních situacích, pochopení systému výuky shotokan karate a JKA karatedo. Jedná se o výuku bojového umění bez důrazu na sportovní činnost.

Chcete se stát členy našeho klubu?

Historie klubu

 Oddíl Karatedo klub Tsunami Prachatice vznikl v roce 2003 a o rok později byl oficiálně zapsán a stal se tak členem Českého svazu JKA Karate.
Cílem bylo, dle jeho zakladatelů pánů Zapoměla a Havlíka, obnovit a navázat na dlouholetou tradici výuky karate v Prachaticích, která sahá do až roku 1977, kdy byl při tamním oddíle juda založen oddíl karate Tatran Prachatice. Až do konce osmdesátých let minulého století byl Tatran jedním z nejúspěšnějších sportovních oddílů, zejména zásluhou trenérů – MUDr. Krpouna, pana Petřeka či pana Vučenoviče, kteří díky svému zápalu a ochotě obětovat veškerý volný čas udrželi klub na špičkové úrovni více jak čtvrt století.

JKA karate se začalo vyučovat díky Davidu Havlíkovi, který se začal v této organizaci vzdělávat. V oddíle začínalo trénovat kolem dvacítky dětí a dospělých včetně vedoucích. O dva roky později se oddíl zcela osamostatnil a pod vedením hlavního trenéra Davida Havlíka se začal rozrůstat.

 

V roce 2007 oddíl odchází z Jihočeského svazu karate JKA a stává se součástí Karlovarského svazu JKA, jehož je členem dodnes.

 

Počátkem roku 2008 přišel pan Zbyněk Lužný s návrhem obnovit cvičení karate ve Vimperku. Vzhledem k tomu, že zájemci o znovunavázání tradice již v minulosti cvičili, byla tato myšlenka velmi kladně přijata, a tak vyrostlo nové dojo při Karatedo klubu Tsunami Prachatice, a to ve Vimperku.

 

Oddíl od doby svého založení je velice aktivní v pořádání různých akcí a to jak sportovních, tak i kulturně – společenských. Karatedo klub Tsunami Prachatice je také jediným oddílem v rámci republiky, který začal s organizací pořádání prestižních výukových seminářů se zahraničními instruktory především z HQ JKA z Japonska – Gasshuku Czech Republic a to hlavně díky předsedovi klubu Davidu Havlíkovi a starostovi města Ing. Janu Bauerovi, kteří stáli u zrodu této jedinečné akce. Každým druhým rokem se tento seminář koná právě u nás, v Prachaticích.

V osobě šéftrenéra Davida Havlíka máme i světově uznávaného rozhodčího, kdy jako jediný v ČR vlastní nejvyšší mezinárodní licence a to : JKA WF “A”, ESKA “A” a WSKA “A”.

Díky neustálému vzdělávání se našich trenérů, náš oddíl průběžně vychovává nejen závodníky na nejvyšší úrovni a členy reprezentace (mezi našimi stávajícími a bývalými členy najdete Mistry světa, Mistry Evropy, medailisty z mezinárodních závodů, několikanásobné Mistry ČR..), ale také děti a dospělé, pro které je karate jen koníčkem.. V oddíle se zaměřujeme i na všeobecně sportovní přípravu, ale především všechny provázíme na jejich budo cestě, seberozvoji a sebepoznání.