• English
 • 01
 • 00
 • 04
 • 00
 • 03
 • b02
 • 06
 • IMG_6410-1
 • 02
 • 03
 • 04
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
Video
Trénujeme

Prachatice:

po 17:30 - 19:00
st  17:30 - 19:00

pá  17:00 - 19:00

Vimperk:

čt  17:00 - 18:30

Contact us for more information.


Podporují nás:se spolupodílí na financování činnosti našeho oddílu.
Z finančních prostředků Jihočeského kraje je hrazeno startovné a cestovné na ME, MS, MČR, NP.


Facebook
REFERENCE:
Už dlouho nás něco tak obrovský nebavilo. Konečně máme něco, co můžeme dělat společně a hlavně v partě super lidí. Na každý trénink se neskutečně těšíme a ten pocit pak....k nezaplacení. Takže velké díky trenérům. Zuzka, Petr a Patrik

Klub

Předsednictvo klubu

David Havlík – předseda klubu, statutární zástupce
Dušan Říha – místopředseda
Martin Louda – hospodář

Kontrolní komise

Zuzana Adamová – předseda kontrolní komise
Lenka Mrázová – členka kontrolní komise
Petr Adam – člen kontrolní komise

Činnost klubu

Činnost oddílu je zaměřena na výuku shotokan karate a všech forem JKA karatedo. Chod oddílu zajišťují kvalifikovaní instruktoři. Oddíl je rozdělen  do pěti sekcí:
Budo přípravka
je zaměřena  na pohybové aktivity mládeže ve věku od 7 do 14 let, hlavním cílem je všestranná příprava jedince pro výuku shotokan karate a karate JKA.
Nábor začátečníků
je určen pro zájemce o výuku karatedo ve věku od 14 do 20 let. Do náboru jsou také vybíráni nejúspěšnější cvičenci Budo přípravky. Nábor je zakončen zkouškou na technický stupeň shotokan karate či JKA karatedo a cvičenci přechází do základního oddílu klubu.
Základní oddíl
je zaměřen hlavně na sportovní formy shotokan karate a JKA karatedo, trénink je zaměřen na jednotlivé technické stupně. Všichni členové mají možnost ověřit si své schopnosti a dovednosti v soutěžích pořádaných pod hlavičkou Jihočeského svazu JKA karate.
Závodní oddíl
shotokan karate a JKA karatedo je zaměřen na výchovu a výcvik závodníků. Jedinci jsou vybíráni ze základního oddílu podle svých tréninkových a sportovních výsledků a reprezentují klub na národních a mezinárodních turnajích a soutěžích.
Karate pro život
cvičení je určeno hlavně zájemcům o výuku karatedo starším 20 let. Cílem cvičení je zlepšení fyzické i psychické kondice: zlepšení flexibility těla (cílený strečink za účelem prevence bolesti zad), osvojení si základních principů sebeobrany, chování v nestandartních situacích, pochopení systému výuky shotokan karate a JKA karatedo. Jedná se o výuku bojového umění bez důrazu na sportovní činnost.

Chcete se stát členy našeho klubu?

Historie klubu

Oddíl Karatedo klub Tsunami Prachatice vznikl v roce 2003 a o rok později byl oficiálně zapsán a stal se tak členem Českého svazu JKA Karate.

Cílem bylo, dle jeho  zakladatelů pánů Zapoměla a Havlíka, obnovit a navázat na dlouholetou tradici výuky karate v Prachaticích, která sahá do až roku 1977, kdy byl při tamním oddíle juda založen oddíl karate Tatran Prachatice. Až do konce osmdesátých let minulého století byl Tatran jedním z nejúspěšnějších sportovních oddílů, zejména zásluhou trenérů – Mudr. Krpouna, pan Petřeka či pan Vučenoviče, kteří díky svému zápalu a ochotě obětovat veškerý volný čas udrželi klub na špičkové úrovni více jak čtvrt století. JKA karate začínalo trénovat kolem dvacítky dětí a dospělích včetně vedoucích. O dva roky později se oddíl zcela osamostatnil a rozrostl se o další členy a v dnešní době má oddíl kolem stovky členů. V roce 2007 oddíl odchází z Jihočeského svazu karate JKA a to na základě neustálé „šikany“ ze strany vedení výše zmíněného svazu. Celá situace se dostala k projednání, kdy jednání bylo za účasti tehdejšího předsedy Karatedo Klubu Tsunami Prachatice pana Zapoměla a prezidenta svazu JKA ČR Ing. Strnada. Situace se ale bohužel ani po tomto jednání neuklidnila a to ani přes veškeré snahy zástupců oddílu Tsunami Prachatice, kdy žádali vedení Jihočeského svazu karate JKA, aby s touto politikou okamžitě přestalo. Situace došla tak daleko, že vedení oddílu podalo stížnost s žádostí k okamžité rezignaci pana Mgr. Bílého z pozice místopředsedy krajského sdružení a to na základě jeho velice nevhodného chování, kdy při jednání vedení Jihočeského svazu karate JKA s vedením Karatedo klubu Tsunami Prachatice, napadl verbálně člena vedení Karatedo klubu Tsunami Prachatice a urážel jeho osobu za použití nevhodných až vulgárních slov. Na základě těchto událostí se vedení klubu rozhodlo odejít z Jihočeského krajského sdružení a přijali nabídku Karlovarského svazu karate JKA. Oddíl od doby svého založení je velice aktivní v pořádání různých akcí a to jak sportovní, tak i kulturně – společenských. Karatedo Klub Tsunami Prachatice je také jediným oddílem v rámci republiky, který uspořádal prestižní výukový seminář se zahraničními instruktory – Gasshuku Czech Republic. Oddíl uspořádal již tři ročníky této prestižní akce a to v letech 2005, 2007 a 2008.

Počátkem roku 2008, přišel pan Zbyněk Lužný s návrhem, obnovit cvičení karate ve Vimperku. Vzhledem k tomu, že zájemci o znovu navázání tradice, již v minulosti cvičili, byla tato myšlenka velmi kladně přijata a tak vyrostlo nové dojo při Karatedo klubu Tsunami Prachatice o.s. Stabilními cvičenci jsou známí a světem ostřílení hoši jako jsou : Dušan Říha, Libor Kuzďas als. malý David, Radek Vejtasa als. žebírko, již zmíněný Zbyněk Lužný als. šaolin, Jirka Novotný als. bulda či Michal Malý als. jazýček, Milan Chval, Kuba Novotný als. kubis, kluci Tomáš a Dušan Říhové ml., Jirka Cais als. hezounek, Libor Vejtasa, Tomáš Indra a spousta dalších. Doufáme jen, že se řady tohoto oddílu budou v budoucnu neustále rozšiřovat a bude se na co koukat ……

Gasshuku

Vrcholem dosavadního snažení členů a představitelů oddílu Tsunami Prachatice byl rok 2005, ve kterém oddíl pod hlavičkou Jihočeského svazu JKA karate a za podpory města Prachatice a jeho starosty ing. Bauera  uspořádal mezinárodní vícedenní výukový seminář s účastí japonských mezinárodních instruktorů, pánů Ochi, Sugimury a Akiti – Gasshuku czech republic 2005. Šlo o vůbec první akci tohoto formátu v historii Českého svazu JKA Karatedo.

Bohužel v roce 2006, kdy vedení Jihočeského svazu karate JKA, dělalo všechno proto, aby Karatedo klub Tsunami co nejvíce poškodilo, se Gasshuku nekonalo a to z důvodů neschopnosti, kdy právě výše jmenovaný svaz chtěl s vidinou nemalého výdělku organizovat tuto akci, ale chybami, kterých se dopustili, byli všichni, kteří za touto kauzou stáli, nuceni cca.dva měsíce před uskutečněním akce, celou akci zrušit.

Na základě těchto nelichotivých zkušeností, proběhlo v rámci JKA ČR výběrové řízení na pořádání akce Gasshuku v roce 2007. Náš klub se jako jediný společně s SKP Hvězda Karlovy Vary do tohoto výběrového řízení přihlásil. Ačkoli, byl čas pro přihlášku jasně dán, stalo se něco, co je přinejmenším podivné. Jihočeský svaz v čele s předsedou podali protest s odůvodněním, že předseda svazu byl v době, kdy výběrové řízení probíhalo, mimo území ČR. Proběhlo několiko jednání na rovině VV JKA ČR a i přes protesty, byla dána možnost, aby Jihočeský svaz v čele s předsedou, předložili svou nabídku. Neučinil tak !!!
Celá kauza, byla tímto ukončena a náš klub toto výběrové řízení vyhrál a nebyla to jediná výhra na poli „politickém“, kterého náš klub dosáhl. Po několika jednání se nakonec VV JKA ČR a náš klub dohodli, na pořádání následujících třech ročníků Gasshuku Czech Republic a to 2007, 2008 a 2009.